ODLUKE I PROCEDURE

ODLUKE VEZANE ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE

ODLUKA O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI IZDAVANJA NARUDŽBENICA, ODOBRENJU NARUDŽBI PO PONUDI/PREDRAČUNU DOBAVLJAČA I NARUDŽBE PUTEM OTVORENIH NARUDŽBENICA DOBAVLJAČA --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI STJECANJA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA U ŠKOLI --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA --> PREUZMI

ODLUKA O NABAVI ROBA ILI USLUGA U SLUČAJEVIMA KADA NIJE MOGUĆE PROVESTI PROCEDURU NABAVE ROBA ILI USLUGA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE --> PREUZMI

ODLUKA O KORIŠTENJU OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA --> PREUZMI

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKE RAVNATELJA VEZANE UZ ORGANIZACIJU RADA I SIGURNOST

ODLUKA O UVOĐENJU MJERA TEHNIČKE ZAŠTITE PODATAKA ŠKOLE NA SERVISU GOOGLE DRIVE --> PREUZMI

ODLUKA O UVOĐENJU MJERA TEHNIČKE ZAŠTITE PODATAKA NA RAČUNALIMA U VLASNIŠTVU OŠ "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

IZJAVA RAVNATELJA O VIZIJI I MISIJI OŠ "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKE RAVNATELJA VEZANE UZ PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSOBA KOJE SU ODGOVORNE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE KOJA JE OSIM POSLODAVCA OVLAŠTENA ZA NADZIRANJE PRIKUPLJANJA, OBRAĐIVANJA, KORIŠTENJA I DOSTAVLJANJA OSOBNIH PODATAKA  --> PREUZMI