KURIKULUM ŠKOLE

Kurikul(um) škole je dokument u kojem se planira način provedbe svih aktivnosti u školi. Aktivnosti planirane Godišnjim planom i programom razrađuju se u Kurikulu škole i zajedno čine jednu cjelinu.

Ovdje možete preuzeti i pregledati
Kurikul Škole za šk. god. 2018./2019.
-za pregled datoteke potreban program: Acrobat Reader

PREUZMI

 

Odluka o izmjenama i dopunama Kurikula škole za
školsku godinu 2018./2019.

PREUZMI
PREUZMI